Image

Haka Hinepōhatu

Image

Haka

Hinepōhatu
Written by Mokena Reedy for Maidstone Intermediate.
Maidstone is literally translated to Hinepōhatu. The haka once again identifies the tamariki of Maidstone and the area of which it stands.
Image

Kaea: Kia rite! Kia rite! Kia rite! Kia mau. 

Rōpū: Hi! 

Kaea: Torona titaha 

Rōpū: Titaha! 

Kaea: Ko hea nga maunga e tu mai ra? Ko Remutaka ko Pūrehurehu!

Rōpū: Rarangi maunga tu tonu, tu tonu, tu tonu ra, (Hi!) 

Kaea: Ko te Awa Kairangi rere iho nei  mitia mai tona riu e te Mangaroa! 

Rōpū: Rere mai te wai riporipo e 

Timo I te tai e rurutu mai ra kit e Whanganui-a-Tara, (Hi!)

He Awa wairua, he manga taiohi, (Hi!) 

Kaea: Ara Totara (Hi!) Ara Te Marua (Ha!) 

Rōpū: Rukuhia rukuhia rukuhia e! (Hi!) 

Kaea: Heke I nga hiwi, hikoi I nga raorao,  

Aru I nga ara o te Takiwa nei,  

Rōpū: Takahia takahia Whakatiki e! (Hi!) 

He manu Kohiri, he tarakihi hoki 

Kikiki kakaka kikiki kakaka 

Tararau ana ki Orongomai, (Hi!) 

Kaea: Tu Ana e! (HINEPŌHATU) iahaha! 

Rōpū: Kura wawana, kura takawaenga 

Kiri parauri, urukehu hoki, tu pakari mai I te Ao tu roa. 

A hi aue aue hi! 

Kaea: A ha tera te haeata, e kōkiri mai i te pae 

Rōpū: A ha kōkiri, kōkiri, kōkiri Hi! 

Kaea: Whiti Whiti! 

Rōpū: Iahaha! Aha Whiti te rā, Whati te pō, whiti ki runga, whati ki whea Kaea: Ka ki ake au,

Ka Ao! (Aue!) Ka Ao (Aue! Ka awatea! Hi!)