Image

Kawa ō Hinepōhatu 

Pepeha ō Hinepōhatu

Mai te maunga o Remutaka

e heke mai ana ki te awa o Mangaroa

e mitia atu ki te Awakairangi.

Mai Whakatiki ka Pūrehurehu

e heke mai ana ki Ōrongomai.

Ko Hinepōhatu tu nei e,

ko Hinepōhatu mātou e!

Tihei māuri ora!

From the Remutaka ranges 

down to the Mangaroa river 

which laps onto Awakairangi.

From Whakatiki descending

through Pockets of mist onto Ōrongomai.

Maidstone stands here, 

We are Maidstone, 

Life!

Pōwhiri

A formal welcoming ceremony with wero (taiaha challenge), karanga (calling) whaikōrero (speaking) and waiata (songs) sung after every kōrero (speech).

We are endeavouring to hold a pōwhiri at the beginning of each term for any new tamaiti or kaimahi that come to our kura. The purpose of the pōwhiri is to bring new tangata into our fold, both physically and spiritually.

Image

Ōrongomai

Although Te Ati Awa is the Mana Whenua, we connect to this area through Ōrongomai Marae. Who have a mandate to speak of anything above ground north of Silverstream.

Wero ō rōpū

Across the kura there are termly challenges which involve waiata-a-ringa (action songs), moteatea (laments), haka and other aspects of te ao Māori.

Image

Te Reo Māori Expectations Across The Kura

Throughout the kura, there is an expectation to engage in te reo Māori and progress.

Poipoia te Kākano - Te Akomanga Reorua

Bilingual Classroom

Bilingual class is a ākomanga where ākonga are immersed in all aspects te ao Māori

Application of Interest for 2025
Image