Image

Haka Hinepōhatu

Image

Karakia

Hinepōhatu Mātou E
Created by Matua Pat Melaugh
Image

At the start of the day

Ka tīmata i te Karākia

Mā te whakahihikotanga
Mā te hiringa
Ka taea e au

To start the day…

With motivation
With inspiration
I will succeed

At the end of the day

Kia mutu te rā…

Te whakakōtahi
ngā whanaungatanga,
ngā manaakitanga,
me ngā kaitiakitanga
kua angitu tātou,
Mana tū Mana ora,
Tihei Mauri Ora.

To end the day…

Combining
relationships,
caring for people
and caring for the environment.
We have been successful.
Stand strong. Stand well.
Good health.